Informační server o všem, co souvisí s CNC třískovým obráběním

praxe • teorie • spolupráce • doporučení • technologie • konstrukce • řešení


CAD/CAM systémy

Při letmém setkání na loňském nitranském veletrhu se mě zeptal ředitel významého prodejce obráběcích strojů, co si myslím o jejich spolupráci s dodavatelem CAMu XY a je-li pro ně řešení vhodné, že by rád slyšel můj názor. Mojí odpovědí bylo, že otázka je položena špatně.

Podle mého názoru, každý kdo pořizuje CAM řešení, musí pořizovat optimální řešení pro stroj a typ výroby. Otázku bych tedy pozměnil na: Co si myslíte o spolupráci s dodavatelem CAMu XY pro zákazníky, kteří kupují od nás stroje soustružnicko/frézovací? Nebo na: Co si myslíte o spolupráci s dodavatelem CAMu XY pro zákazníky, kteří kupují od nás 5-ti osé frézovací stroje pro obrábění v plynulých 5-ti osách? Neexistuje totiž universální řešení! Když to zjednoduším, tak existují dva možné typy a to produkční CAMy a úzce specializované CAMy.

Můžete se mnou nesouhlasit, ale neexistuje universální technologické CAM řešení. To samé platí i o universálnosti konstrukčního CAD řešení. Ale zaměřme se na CAM, na počítačem podporovanou výrobu a náš výběr omezme na třískové a elektroerozivní obrábění, tedy na soustružnické operace, frézovací operace a elektroerozivní hloubení a drátořezání.

CAD-CAM
Ukázky dílů vyráběných ve výrobním provoze
s využitím produkčního CAD/CAM řešení.
CAD-CAM
Takovýto provoz potřebuje jedinečné CAM řešení doplněné nejen skicářem, ale chytrým CAD nástrojem pro konstrukci elektrod.

Neexistuje universální CAM řešení

Na trhu není a v nejbližší době nebude CAM řešení, které dokáže stoprocentně podporovat všechny způsoby zmiňovaného obrábění. Nenajdete řešení, které dokáže stoprocentně řešit obrábění na dvouosém soustruhu i dvoukanálovém CNC soustružnickém centru s možnostmi frézovacích operací a zároveň plošné frézovací operace, obrábění na horizontálních frézovacích strojích, tříosé frézování a pětiosé plynulé frézovaní najednou. V případě že váš výrobní provoz je vybaven elektrorozivními stroji, tak by mělo toto řešení plnit i úkoly spojené s přípravou výroby pro takovéto stroje a to i pro speciální úkoly spojené s řezáním ve čtyřech osách. Protože takovéto řešení neexistuje, je potřeba volit optimální CAM pro každou vaší technologii. Vybírat si pomocníka, který dokáže vždy pomoci a tím šetřit, nebo vydělávat peníze pro váš výrobní provoz. Mnohé firmy toto pochopily a při návštěvě v jejich výrobních provozech potkáváte i tři rozdílné CAM pomocníky od různých dodavatelů.

Stále se bavíme o možnostech technologických CAM řešení pro konkrétní technologie obrábění, ale nelze zapomínat i na lidský potenciál. Porovnejme výrobní provoz s prvním CNC strojem, s technology s dílčími znalostmi CNC problematiky a počítačových dovedností, a výrobní provoz firmy s 15letou historii v oboru a znalostí nejenom NC obrabění, ale i s letitými zkušenostmi s různými CAM produkty. Podle meho názoru ideální řešení pro druhou firmu bude zcela nevyhovujícím řešením pro firmu první.

Dalším důležitým kritériem jsou možnosti řídicích systémů na CNC strojích. To co je pro někoho samozřejmostí, např. rychlé zpracování bloků, načítání desítek bloků dopředu, velká kapacita knihovny NC programů, splinové interpolace, synchronizace jednotlivych kanálů vícekanálových CNC strojů, je pro druhého nemožné. V mnoha výrobních provozech se ještě setkáváte se stroji řízenými děrnou páskou, v lepším případě doplněných komunikačním adaptérem TRANS, který nutnost děrné pásky odbourává, ale syntaxe programu a výkon řídicího systému se nemění. V takovýchto případech by mělo mít i toto kritrium vliv na výběr vhodného CAM řešení.

Je potřeba aby CAM řešení bylo vybaveno CAD konstrukčními dovednostmi?

Opět si pomůžu ilustrativními příklady. Co má udělat technolog, který má v ruce papírový výkres jednoduchého soustružnického dílu a za úkol vyrobit 10kusů? Bude-li mít k dispozici CAM, který nepodporuje možnost technologické konstrukce a je založen na importu geometrie, nebo importu plošného, nebo objemového modelu, nezbyde mu nic jiného než NC program napsat z ruky. Je však potřeba si uvědomit, že ani varianta, kdy má technolog k dispozici komplexní CAD/CAM řešení založené pouze na práci s plošnými, nebo objemovými tělesy, není dobrá. Řešením je jednoduchý intuitivní skicař obsažený v CAMu. Nenáročné řešení na čas zaškolení, ale zcela vyhovující pro daný typ výroby. Přesto některé CAMy takovouto možnost nemají.

Zcela odlišný příklad je typická otázka z mnoha nástrojáren vybavených konstrukcí a technologií. Kdo by měl vytvářet konstrukci elektrod pro hloubení tvarů? Konstruktéři, kteří navrhovali formu? Nebo technologické oddělení zodpovědné za její výrobu? Takovýto provoz potřebuje jedinečné CAM řešení doplněné nejen skicářem, ale chytrým CAD nástrojem pro konstrukci elektrod.

Základní dělení CAM řešení

S odkazem na předcházející příklady rozdělme CAM řešení do dvou skupin. Na produkční CAD/CAM řešení a na úzce specializovaná integrovaná CAD/CAM řešení. Jako příklad ze skupiny produkčních CAD/CAM řešení uveďme GibbsCAM (odkaz na www.gibbscam.cz) a jako příklad ze skupiny úzce specializovaných integrovaných CAD/CAM řešení pro nástrojaře to je např. CimatronE (odkaz na www.cimatron.cz).

Nepřísluší mě rozdělovat CAMy na dobrá, nebo špatná řešení. V obou skupinách, jak ve skupině prokukčních CAD/CAMu, tak ve skupině úzce specializovaných CAD/CAMů najdete produkty lepší, intuitivnější a s dobrou technickou podporou, ale i produkty nevyhovující. Horší varianta však nastává když si zákazník splete skupinu a vybere si ten nejlépe hodnocený CAM, ale z druhé skupiny.

Tento článek si klade za cíl ozřejmit rozdíly mezi CAM řešeními, rozdíly mezi produkčními CAMy a úzce specializovanými CAMy. Autor by rád na toto téma rozpoutal diskusi. Emailujte na vstanek@t-support.cz vaše zkušenosti s implementaci CAD/CAM řešení a vaše názory a připomínky k tomuto tématu.

 
nahoru

ACE-TECH s.r.o., areál Svit, budova 94, 760 01 Zlín | www.ace-tech.cz, Kontakt | Hlavní stránka