Informační server o všem, co souvisí s CNC třískovým obráběním

praxe • teorie • spolupráce • doporučení • technologie • konstrukce • řešení


Školení a rekvalifikace

Firmy působící ve strojní výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Pokud firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na CNC obráběcí stroje, z otázky "kdo nám na nich bude pracovat" se stává problém.

Školení a rekvalifikace
Školení a rekvalifikace
Školení a rekvalifikace

Kvalifikovaná obsluha

Ti, kdo zkoušeli sehnat kvalifikovaného pracovníka pro obsluhu CNC obráběcího stroje, jistě zjistili, že na pracovním trhu ho nenajdou a na Úřadu práce už vůbec ne. Časy, kdy se schopní pracovníci dali "přetáhnout" z okolních firem již neplatí, protože si je každá firma hlídá a je si vědoma, jaké bohatství v jejich umu a znalostech má uloženo.

Nemá smysl se dopodrobna zamýšlet nad důvody, proč se tato profese dostala na okraj zájmu učňů a středních odborných učilišť. Prosperující výrobní firmy se potýkají s nárůstem výroby a zákazníci je zavalují cenovými poptávkami. Oni jim ovšem s lítostí sdělují, že zakázka nemůže být realizována z kapacitních důvodů, protože "nejsou lidi".

Kde je vzít?

Praktikovanou metodou pro získání nových pracovníků je, že se na trhu práce vybere alespoň někdo, kdo má o tuto práci zájem, a přidělí se nejšikovnějšímu zaměstnanci, aby ho zaučil. Tento způsob zaučování je velmi nákladný a zdlouhavý, navíc seznámení se s novými nástroji a programováním se děje za pochodu. Zkušenější pracovník plní své běžné úkoly na stroji, a navíc se věnuje nebo nevěnuje, podle toho, kolik má zrovna práce před termínem odevzdaní, svému novému kolegovi. Výsledkem je, že produktivita stroje, na němž se nováček zaučuje, je snížena na poměrně dlouhou dobu.

Pokud je nový pracovník schopen samostatné práce na jednodušších úkolech, opět uplyne určitá doba, než dosáhne výsledků, které se od něj očekávají. Z praxe je vyzkoušeno, že toto období trvá u pracovníků, kteří přišli s CNC technikou poprvé do styku, nejméně tři měsíce. Po vyčíslení této investice vychází, že pracovník, kterého si firma sama zaučí pro zvládnutí méně složitých úkolů, ji přijde minimálně na 120 000 Kč.

Rekvalifikace

Jako jediný způsob, jak snížit náklady na zajištění kvalifikovaného pracovníka, je zajistit mu intenzivní výuku. Nejlépe u externí firmy, která dokáže tyto služby nabídnout a dokáže připravit pracovníka "na míru". Na tomto principu jsou založeny i rekvalifikační kurzy pro obsluhy CNC obráběcích strojů, které probíhají v Kopřivnici, v Brně a v Praze. Osnovy těchto kurzů byly vypracovány za pomoci zkušených seřizovačů a programátorů CNC strojů a pod dohledem pedagogů. Kurzy jsou akreditovány komisí Ministerstva školství ČR, což skýtá určitou záruku kvality výuky.

Byla navázána spolupráce s Úřady práce, které společně s firmami poptávajícími kvalifikované pracovníky pro své provozy provedou výběr ze zájemců o tuto profesi. Na základě pohovoru, dosavadní praxe, znalostí obrábění i počítačové techniky jsou zájemci přijati do kurzu, který může financovat příslušný Úřad práce, případně spolufinancuje příslušná strojírenská firma. Délka kurzu je jeden měsíc a výuka probíhá v osmihodinových cyklech, které se skládají z teorie technologie obrábění, obráběcích nástrojů, z NC programování na PC simulátorech řídicích systémů CNC a vlastní praxe na strojích pod vedením zkušených pracovníků.

Tento způsob přípravy nových pracovníků se osvědčil a lze ho doporučit firmám, které řeší problém nedostatku kvalifikovaných sil pro CNC technologie.

 
nahoru

ACE-TECH s.r.o., areál Svit, budova 94, 760 01 Zlín | www.ace-tech.cz, Kontakt | Hlavní stránka